Nasi specjaliści


 

Instruktorzy zajęć mentalnych

 

Sandra Kromer-Gorzelewska

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu. 
Obecnie aktorka Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego.

 

W trakcie studiów Sandra zdobyła uprawnienia instruktora fitness, tańca oraz trenera personalnego. Dodatkowo ukończyła szkolenia z zakresu treningu kobiet w ciąży i po porodzie, trenera BuggyGym oraz kursy z metod tj. pilates, zdrowy kręgosłup i joga.

 

W Centrum Relaksu Grota Solna Sandra prowadzi Akademię Aktywnej Mamy oraz zajęcia z Pilatesu, Zdrowego Kręgosłupa i Treningu Funkcjonalnego..

Urszula Kszyszczuk

Absolwentka Krakowsiej prywatnej Szkoły Aktorskiej Lar"t Studio oraz Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Biblotekarzy we Wrocławiu (wydział Animatorów Kultury, specjalizacja Teatr, dyplom z Reżyserii w Teatrze Amatorskim). Ukończyła Akademię Teatru Alternatywnego w Goleniowie, pracując projektowo na terenie różnych miast w Polsce i Niemczech. Absolwentka studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w Brzegu. Współpracuje z pomorskimi teatrami alternatywnymi oraz dolnośląskimi ośrodkami i instytucjami kultury, np. instytut im. Jerzego Grotowskiego (praca przy projektach "Dynamika Metamorfozy", " Odin Festiwal")

Doświodczony instruktor teatru i animacji (grupy dzieci oraz seniorów w GCKiS Kobierzyce, JOK w Jaworze; zajęcia ogólnorozwojowe dla młodzieży w MOSiR we Wrocławiu, dbanie o wizterunek artystyczny sekcji muzycznych w GOKiS w Kątach Wrocławskich). Ma na koncie kilka osobistych projektów związanych z trenowaniem zespołu i przygotowaniem pokazów artystycznych np. "Sektor ciało" (SKiBA 2011) oraz p5raktykę w pracy Team Leadera. 

Posiada również Certfikaty z zakresu improwizacji, reżyserii ruchu i antropologii tańca jako podstawowy budowaia treningu fizycznego w pracy aktora oraz z zakresu metodyki tańców integracyjnych. 

W Centrum Relaksu Grota Solna prowadzi zajęcia relaksacyjne oraz animacyjne Relaksacja, Aktywny Relaks, Relaks dla par, Animacje ziecięcej wybrażni, Fit dziecko, Aktywne 50+.