Terapia manualna


Terapia manualna

To system leczenia manualnego dysfunkcji ruchomości stawowej i tkankowej powodujących lub przyczyniających pojawieniu się choroby, bądź będących wtórnymi jej następstwami. Jest to nieinwazyjny, sposób diagnozowania i terapii zaburzeń funkcjonalnych organizmu w obrębie narządów ruchu, oraz innych narządów i struktur. Cały system oparty jest na zabiegach manualnych i traktuje człowieka jako całość psychofizyczną. Osteopatia opiera się na szerokiej wiedzy z zakresu anatomii (topograficznej, czynnościowej, palpacyjnej), fizjologii, biomechaniki oraz patofizjologii. Ogromny nacisk w kształceniu osteopatycznym jest położony jest na rozwijanie zdolności manualnych, w tym precyzyjnej palpacji.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum Relaksu Grota Solna