Relaksacja


Stres może być pozytywny, mobilizujący, ale także negatywny, nadmierny (dystres). Techniki relaksacyjne pomagają świadomie pracować nad redukcją dystresu (stresu negatywnego) poprzez:

  • ćwiczenia związane z koncentracją i obserwacją oddechu
  • ćwiczenia odwołujące się do wyobrażeń, pozytywnych myśli, które mają wpływ na samopoczucie


Czas trwania: 50 min

Zajęcia odbywają się w Grocie Solnej:

  • wtorek: godz. 19.00
  • czwartek: godz. 19.00